תקשור
ויצירת מציאות

בעזרת אותיות האלפבית

תקשור בעזרת אותיות האלפביתספר זה הוא השלישי בטרילוגיית ספרי תקשור
מאת רות אהרוני

זהו ספר אינטרנטי שבעזרתו תבינו את המשמעות העמוקה של כל אות 
מאותיות האלפבית העברי 
ותלמדו איך לעשות מדיטציה על האותיות 
כדי לעשות תיקון וליצור
מציאות רצויה בכל תחום בחייכם.


הספר נמנה על טרילוגיית ספרי תקשור
יחד עם שני הספרים: 


תקשור בעשרה שיעורים

תקשור בעזרת השילוב הקסום
של
אסטרולוגיה וטארוט

 

 

 08-9340269  |  Ruthaharoni@gmail.com